Hesse Bejca antyczna WA 58-(barwa) do natrysku

  • Bejca antyczna, łatwa w użyciu
  • do utworzenia powierzchni drewna o zwietrzałym wyglądzie
  • Powłoka systemowa z 2 bejc
  • na bazie drobnocząstkowych pigmentów
  • Dla ekskluzywnej i unikatowej jakości
Bejca HYDRO stosowana jako bejca specjalna do uzyskania efektów antycznych na drewnach porowatych lub ze strukturą. W kombinacji z wytrawą wstępną WAV powstanie wyjątkowy obraz bejcowania, za pomocą którego można uzyskać np. powierzchnie o zwietrzałej optyce.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Zastosowanie: parkiety, meble domowe i wykończenie wnętrz. Bejca ta jest przygotowana do natryskiwania bez rozprowadzania. Specjalnie przygotowana pod dąb.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 0,02 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd lazurujący
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 60 g/m²
Łączna gramatura powłoki 60 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 3 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Obróbka końcowa Po pełnym przeschnięciu bejce pokrywa się światłostabilnymi lakierami Hesse PUR lub HYDRO.Dla naturalnego charakteru zaleca się lakierowanie drewna naturalnego np. za pomocą DA 400-1, DE 42900-0003 lub HDE 54500-0001. Przed lakierowaniem nawierzchniowym trzeba zapewnić całkowite wysuszenie. Niskie temperatury, mała wymiana powietrza, wysoka wilgotność powietrza i duże gramatury powłok opóźniają suszenie.
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Równomierne, lekko wilgotne natryskiwanie bez rozprowadzania. Wytrawę wstępna WAV po suszeniu szlifować gąbką szlifierską o ziarnistości 150 w celu uzyskania efektu, aż twarde słoje roczne będą surowe. Następnie aplikować natryskowo wytrawę wtórną WA, w zależności od żądanego efektu także lekko rozprowadzić. Przygotowanie podłoża: szczotką Andalon głęboko strukturyzować sosnę, sosnę sękatą i świerk sękaty w postaci litego drewna lub forniru z powtórzeniem wzoru („slip match”) o minimalnej grubości 0,7 mm (lepiej 1 mm), ewentualnie także dąb. Bejcę dobrze wymieszać przed i w trakcie używania. W razie potrzeby bejcę można rozcieńczyć wodą.
Wskazówki specjalne Możli-
wość zmiany odcienia za pomocą koncentratów barwnika serii: BP 30xx, BP 3570. Wszystkie bejce tej samej serii mogą być ze sobą mieszane.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Wykonać próbne bejcowanie na oryginalnie oszlifowanym drewnie z oryginalnym lakierowaniem w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Dla jednego zlecenia używać bejce tylko z jednej partii produkcyjnej. Zanieczyszczo-
nych bejc nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika. Czyszczenie narzędzi i sprzętu wodą bezpośrednio po ich użyciu. Przyschnięte pozostałości bejcy można usuwać rozcieńczalnikami, jak np. ZD 82.
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.