Hesse Bejca chemiczna wstępna BH 59-21490

  • bejca chemiczna
  • Współdziałanie wytrawy wstępnej i wtórnej
  • wyraźny pozytywny efekt
  • naturalny odcień drewna zostaje zachowany
  • idealny do sosny nordyckiej

Bejca chemiczna do drewna drzew iglastych dla wyraźnego, pozytywowego efektu. Poprzez chemiczne współdziałanie wytrawy wstępnej i wtórnej następuje jeszcze silniejsza akcentacja drewna późnego. Naturalny odcień drewna zostaje zachowany.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Zastosowanie w przemyśle i rzemiośle do drzwi, mebli salonowych i kuchennych, z późniejszym lakierowaniem.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.021
LZO EU % 10 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 11
Wygląd lazurujący
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 50 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 80 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 3 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone. Żywiczne gatunki drewna (np. sosna, pinia Carolina) należy przed bejcowaniem zmydlić mydłem do drewna Hesse HBV 243.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 100 - 120
Obróbka końcowa Nie stosować suszenia wymuszonego. Konieczna jest późniejsza obróbka za pomocą chemicznej wytrawy wtórnej BI 59-21491. Przed lakierowaniem nawierzchniowym trzeba zapewnić całkowite wysuszenie. Niskie temperatury, mała wymiana powietrza, wysoka wilgotność powietrza i duże gramatury powłok opóźniają suszenie. Po pełnym przeschnięciu bejce pokrywa się światłostabilnymi lakierami Hesse PUR.
Wydajność na cykl operacyjny 13 - 20 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przed obróbką bejcę należy rozcieńczyć wodą, proporcja mieszanki co najmniej:
1 : 10
Metoda natryskowa: nanosić cienką warstwą z ograniczonym dopływem bejcy i ew. lekko rozprowadzić.
Aplikacja ręczna: Nanosić cienką warstwą za pomocą gąbki z tworzywa sztucznego, pozostawić przez krótki czas do zadziałania, a następnie usunąć nadmiar.
Zanurzanie: po zanurzeniu pozostawić przez krótki czas w celu zadziałania, a następnie usunąć nadmiar gąbką z tworzywa sztucznego.
Wskazówki specjalne Rozjaśnić bejcę wodą, min. proporcja mieszaniny: 1 : 10. Rezultat bejcowania jest zależny od jakości drewna i obszaru wzrostu drzewa. Odcień drewna sosnowego stanie się lekko brązowawy, natomiast drewno świerkowe – lekko zielonkawe.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Wykonać próbne bejcowanie na oryginalnie oszlifowanym drewnie z oryginalnym lakierowaniem w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Zanieczyszczonych bejc nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika. Czyszczenie narzędzi i sprzętu wodą bezpośrednio po użyciu.
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.