Hesse Środek wybielający HWW 224

  • bardzo silny wybielacz
  • mocno rozjaśniający
  • rozcieńczać wodą
Chemiczna bejca na bazie nadtlenku wodoru o bardzo silnym działaniu wybielającym.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości rozjaśniający
Forma dostawy płynny
LZO EU % 0 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 3
Ilość na warstwę (min.) 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 100 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 48 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 180
Obróbka końcowa Po wystarczającym suszeniu wybielacza przez co najmniej 48 h / 20 °C możliwość polakierowania odpowiednimi lakierami PUR, które wolno stosować na wybielonym drewnie, np. DG 4717-0004, DG 4741-0001, DG 4716, DE 4259x(połysk) itp. W przypadku drewna gatunków egzotycznych i wiśni lakierowanie nawierzchniowe dopiero po 72 h suszenia.
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przed obróbką do wybielacza należy dodać aktywator: 5 % (wagowo) HWB 202. Zaktywowany środek wybielający należy obficie nałożyć bezpośrednio na drewno gąbką z tworzywa sztucznego lub pędzlem ze szczeciną z tworzywa sztucznego; nadmiar ściągnąć wykręconą gąbką. Z uwagi na mocną szorstkość drewna spowodowaną procesem wybielania, powierzchnia wybielona powinna zostać przeszlifowana przy użyciu gąbki do szlifowania, ziarnistość 150. Zbyt mała dawka aktywatora lub użycie innego typu aktywatora może spowodować nieodpowiedni efekt powierzchni końcowej. Okres żywotności skraca się znacznie na skutek domieszek, takich jak pył z drewna, mgiełka lakierowa itp. Sygnałem do zbliżającego się końca czasu przerobu jest wyraźne pokazanie się pęcherzyków gazu.
Wskazówki specjalne Rozjaśnienie poprzez dodanie: Woda. Aby utrzymać strukturę niektórych rodzajów drewna jak np. orzech czy czereśnia, zalecamy wybielanie rozcieńczonym wybielaczem. Mieszanina 1 część wybielacza : 2 części wody. Dodawanie aktywatora dopiero po rozcieńczeniu.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Proszę o zażądanie osobnych danych technicznych w zakresie tego tematu. Sprzęt ochronny: fartuch gumowy, rękawice gumowe, okulary ochronne!
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.