Hesse Bejca OLDCOUNTRY DARK BI 20029

  • Do uzyskania dekoracyjnego efektu szarej, zwietrzałej powierzchni
  • chemiczna reakcja z kwasem garbnikowym drewna dębowego
  • Dla doskonałych powierzchni parkietów i mebli
Bejca chemiczna do uzyskania specjalnych efektów dekoracyjnych na drewnie dębu europejskiego. Bejca reaguje z garbnikami w drewnie dębowym. W rezultacie uzyskuje się szarawe zabarwienie dębu z wyjątkowo zaakcentowanymi promieniami rdzeniowymi.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Zastosowanie: parkiety, meble domowe i wykończenie wnętrz. Do powlekania parkietu przy użyciu odpowiedniej kolejnej powłoki systemowej.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.003
LZO EU % 0 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 1
Wygląd lazurujący
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 80 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 24 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 180
Obróbka końcowa Wymagane jest lakierowanie nawierzchniowe odpowiednim lakierem Hesse NC lub PUR. Alternatywnie: bejcowaną powierzchnię można także pokryć odpornym olejem z asortymentu firmy Hesse do parkietów.
Wydajność na cykl operacyjny 13 - 33 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Równomierna aplikacja bejcy za pomocą pędzla lub wałka z krótkim włosiem. Gramatura powłoki powinna być wystarczająco wilgotna, ale bez nadmiaru. Efekt tworzy się po reakcji chemicznej z drewnem.
Wskazówki specjalne Bejce chemiczne reagują z substancjami zawartymi w drewnie. W zależności od obszaru wzrostu drzewa, czasu ścięcia itp. zawartość garbników w drewnie może się wahać i w ten sposób prowadzić do powstawania różnych zabarwień. Rozjaśnienie poprzez dodanie: woda. Rozcieńczony materiał wykorzystać tego samego dnia. Barwienie lub mieszanie z koncentratami farb lub podobnymi materiałami lub bejcowanie jest niedopuszczalne. W przypadku bejc chemicznych zabrania się stosowania narzędzi lub pojemników z metali korodujących.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Wykonać próbne bejcowanie na oryginalnie oszlifowanym drewnie z oryginalnym lakierowaniem w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Zanieczyszczonych bejc nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika. Czyszczenie narzędzi i sprzętu wodą bezpośrednio po użyciu.

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.