Hesse OLDCOUNTRY Bejca BI 30010 Burned Wood

  • Dla ekskluzywnej i unikatowej jakości
  • Dla doskonałych powierzchni parkietów i mebli
  • Reakcja chemiczna z substancjami zawartymi w drewnie
  • Najprostsza obróbka

Jedyny w swoim rodzaju efekt bejcowania można uzyskać, stosując Bejcę OLDCOUNTRY. Zachwyć swoich klientów powierzchnią bardzo zbliżoną do naturalnej, która powstaje na bazie reakcji chemicznej z substancjami w drewnie.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do parkietów i podłóg drewnianych z późniejszym pokryciem olejami Hesse do parkietów. Zdecydowanie zaleca się oleje do nanoszenia wałkiem. W razie zastosowania materiału PRIMER-OIL można następnie polakierować powierzchnie lakierami Hesse HYDRO do parkietów. Materiał nadaje się także do zastosowania na powierzchniach mebli, na których następnie będzie wykonywana obróbka końcowa przy użyciu lakierów PUR.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.005
LZO EU % 0 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 1
Wygląd lazurujący
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 80 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 4 h / 20 °C
Możliwość chodzenia po 4 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Surowe drewno jest starannie szlifowane.Drewno musi być suche, odpylone i odtłuszczone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 180
Obróbka końcowa Obróbka końcowa przy użyciu odpowiednich olejów Hesse do nakładania wałkami z asortymentu produktów Hesse do parkietów.
Uwagi o szlifowaniu Jakość szlifu ma decydujące znaczenie dla jakości wyniku końcowego.
Wydajność na cykl operacyjny 13 - 34 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 16 - 25 °C
Temperatura przechowywania 5 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Bejcę nakładać dobrze zwilżonym wałkiem z krótkim włosiem, ale bez nadmiaru. Następnie egalizować powierzchnię przy użyciu lekko zwilżonego wałka. Efekt tworzy się po reakcji chemicznej z drewnem.
Powłoka na drewnianej podłodze wraz z upływem czasu ulega zużyciu (w zależności od intensywności użytkowania). Dokładna pielęgnacja lub późniejsze lakierowanie bezbarwnej powłoki pozwoli zapobiec pracochłonnej kompletnej renowacji podłogi. Jest to bezwzględnie konieczne, gdy warstwa bejcy jest już uszkodzona. O rezultacie swojej pracy można przekonać się (i ew. poinformować klienta) na podstawie bejcowania i lakierowania próbnego na fragmencie oryginalnego parkietu o wystarczającej wielkości.
Wskazówki specjalne Bejce chemiczne reagują z substancjami zawartymi w drewnie. W zależności od obszaru wzrostu drzewa, czasu ścięcia itp. zawartość garbników w drewnie może się wahać i w ten sposób prowadzić do powstawania różnych zabarwień. Stosować tylko bogaty w garbniki europejski dąb biały. Drewno bielaste, dąb czerwony i wiele amerykańskich gatunków dębu nie nadaje się z powodu niskiej zawartości garbników W przypadku bejc chemicznych zabrania się stosowania narzędzi lub pojemników z metali korodujących.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Wykonać próbne bejcowanie na oryginalnie oszlifowanym drewnie z oryginalnym lakierowaniem w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Zanieczyszczonych bejc nie wlewać z powrotem do oryginalnego pojemnika. Czyszczenie narzędzi i sprzętu wodą bezpośrednio po użyciu.
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.