Hesse WETPROTECT-OIL OE 52068

  • Optymalna ochrona przed działaniem wilgoci
  • Pierwsza warstwa impregnująca także w pomieszczeniach wilgotnych, kuchniach i łazienkach
WETPROTECT-OIL to mieszanina olejów naturalnych oraz żywic alkidowych modyfikowanych olejem naturalnym. Olej w postaci rzadkiego płynu posiada znakomite właściwości penetracyjne i zapewnia dobre wypalanie rysunku drewna. Bardzo dobrze impregnuje włókna drewna i w ten sposób lepiej chroni podłoże przed oddziaływaniem wilgoci. Dlatego sprawdza się w szczególności jako dodatkowa pierwsza warstwa impregnująca w kombinacji z innymi olejami wysokiej jakości. Odpowiedni do użytku w szczególności w pomieszczeniach wilgotnych, kuchniach i łazienkach. Produkt nie jest sklasyfikowany według rozporządzenia CLP. Jego receptura zawiera tylko sykatywy bezkobaltowe i bezołowiowe oraz starannie dobrane rozpuszczalniki o łagodnym zapachu. Nie zawiera fungicydów ani herbicydów.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W całym zakresie zabudowy wnętrz, gdzie oczekiwana jest dobra odporność olejowanej powierzchni na wilgoć, np. w pomieszczeniach wilgotnych, kuchniach i łazienkach. Obróbka powierzchni drewnianych w obszarach wewnętrznych, np. lakierowanie parkietów i mebli, meble domowe i sypialniane, meble dziecięce, panele ścienne i sufitowe. W obszarze domowym i komercyjnym, a także przy intensywniejszym obciążeniu parkietów i podłóg drewnianych. Także do schodów i poręczy oraz płyt OSB i podłóg z korka. Odpowiedni do powlekania zabawek dziecięcych.

Dane techniczne

Decopaint Typ LB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.892
Kategoria malowania dekoracyjnego I
LZO EU % 34,290001 %
Lepkość (+/- 15 %) 45 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 66
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 59.2
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 15 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 50 g/m²
Łączna gramatura powłoki 50 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 16 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża W meblarstwie: stosować na czystym, suchym drewnie, w zależności od rodzaju drewna, sposobu aplikacji i zamierzonego efektu końcowego. W przypadku parkietów: staranny, równomierny i stopniowy szlif surowego drewna prawidłowo ułożonej i przygotowane powierzchni parkietowej.
Obróbka końcowa

Druga aplikacja oleju WETPROTECT-OIL wzmacnia odporność na wilgoć.
Po wysuszeniu powłoki WETPROTECT-OIL można wykonać dalszą obróbkę, zgodnie z oczekiwanymi obciążeniami, przy użyciu odpowiednich olejów, np.:
1 - 2 x NATURAL-OIL OE 52832, FLOORCARE-OIL OE 52162, SPEEDCARE-OIL OE 52872 lub NATURAL-SOLID-OIL GE 11254.
Suszenie pośrednie: 8 - 16 h / 20 °C temperatura pokojowa.
Szczegóły można znaleźć w aktualnych informacjach technicznych określonego oleju.

Wydajność na cykl operacyjny 18 - 59 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 35 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Preferowany sposób to nakładanie WETPROTECT-OIL 1 x obficie na prawidłowo przygotowaną powierzchnię. Po czasie działania 5 - 10 min / 20 °C temperatura pokojowa należy dotrzeć olej za pomocą delikatnego pada lub podobnego środka. Następnie nadmiar należy zdjąć np. za pomocą niestrzępiącej się tkaniny bawełnianej, aż powierzchnia będzie wyglądała na suchą. Po czasie suszenia wynoszącym ok. 6 h, lepiej 16 h / 20 °C temperatura pokojowa można nałożyć kolejną warstwę odpowiedniego oleju.
W razie potrzeby WETPROTECT-OIL można również nałożyć 2 x. W ten sposób zwiększy się wodoodporność.

Wskazówki specjalne Proszę przestrzegać obowiązującej właściwej karty charakterystyki! Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania. Poprzez samorzutną reakcję materiału z tlenem w powietrzu może dojść do kożuszenia w już otwartych pojemnikach. Przed użyciem należy to sprawdzić. Kożucha nie można wmieszać w materiał – należy go ostrożnie usunąć i zutylizować przed rozpoczęciem obróbki. Zalecamy, aby następnie przecedzić materiał przez sito przed użyciem.
„Ocena ryzyka została przeprowadzona zgodnie z dyrektywą 2014/90/UE, załącznik II, ustęp 3. Utwardzona i wyschnięta powłoka nie stwarza fizycznych ani zdrowotnych zagrożeń, a także nie stanowi zagrożenia dla środowiska.”
Podczas pracy należy zadbać o wystarczającą temperaturę (20 °C) i cyrkulację powietrza! Na większych powierzchniach powinny pracować dwie osoby. Nieprzerwane nakładanie wałkiem zapobiega nadkładom; nanosić w kierunku usłojenia drewna. Z powodu wysokiej reaktywności może dochodzić do kożuszenia. Przed wymieszaniem prosimy zdjąć kożuch. Następnie materiał należy przezornie przecedzić przez sito. Przed użyciem dobrze wymieszać. Prosimy przestrzegać najnowszej karty charakterystyki! Materiał nie nadaje się do drewna podatnego na siniznę, znajdującego się w pomieszczeniach wilgotnych. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie stosowania na innych gatunkach drewna prosimy najpierw sprawdzić przydatność. Malowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczywistym!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni.

Jadalnia, kredens z drewna orzechowego
Szlif drewna surowego: papierem o ziarnistości 320 z późniejszym odpyleniem.
1 x WETPROTECT-OIL OE 52068 nałożyć obficie,
po 5 - 10 min czasu działania docierać, a następnie zdjąć nadmiar szmatką bawełnianą.
Suszenie: 6 - 8 h / 20 °C
Lekko wygładzić papierem o ziarnistości 320 - 600
1 x 10 - 20 g/m² NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 nałożyć delikatną włókniną szlifierską i równomiernie docierać.
Po krótkim czasie działania zdjąć nadmiar miękką szmatką bawełnianą, aż cała powierzchnia będzie wyglądać na suchą.
Suszenie: > 16 h / 20 °C przy wystarczającej wymianie powietrza.
1 x 10 - 20 g/m² NATURAL-SOLID-OIL GE 11254 nałożyć delikatną włókniną szlifierską i równomiernie docierać.
Po krótkim czasie działania zdjąć nadmiar miękką szmatką bawełnianą, aż cała powierzchnia będzie wyglądać na suchą.
Suszenie: > 16 h / 20 °C przy wystarczającej wymianie powietrza.
Pełną obciążalność uzyskuje się po > 7 d / 20 °C.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.