Proterra Olej twardy GE 11025-2001

  • na bazie surowców odnawialnych
  • o małej zawartości rozpuszczalnika bez sykatyw zawierających ołów i kobalt
  • dobre uwydatnienie struktury
Olej na bazie oleju lnianego o małej zawartości rozpuszczalników, dzięki czemu materiał przyjemnie pachnie, bez sykatyw zawierających ołów i kobalt, dobre przenikanie wgłąb impregnacji, dla powierzchni paroprzepuszczalnych z otwartymi porami. Silne akcentowanie rysunku drewna.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Przygotowanie powierzchni drewnianych we wnętrzach, na przykład mebli w pomieszczeniach mieszkalnych, sypialniach, mebli dziecięcych oraz boazerii ściennych / sufitowych.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości
  • wysokoelastyczny
  • uwydatniający
Decopaint Typ LB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.949
Kategoria malowania dekoracyjnego F
LZO EU % 1,28 %
Lepkość (+/- 15 %) 42 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 99
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 96.9
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 10 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 20 g/m²
Łączna gramatura powłoki 40 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 16 h / 20 °C
Kolejne nałożenie w ciągu 24 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po 16 - 24 h / 20 °C
Możliwość chodzenia po 16 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Suszenie maszynowe Array
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 240 - 320
Obróbka końcowa Do lakierowania wnętrz szaf polecamy Proterra RESIT GE 17102 ze względu na neutralny zapach materiału. Po wystarczającym wysuszeniu można lakierować przy użyciu np. GZ 1020-0001, GZ 1622, GE 11025-2001, GE 12006-2001, GE 14004-2001.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania drewna i szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 47 - 95 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Stopniowe przeszlifowanie surowego drewna materiałem o ziarnistości 240 - 320 z odpyleniem. Wetrzeć włókniną szlifierską, krótko odczekać, aż materiał wsiąknie, i wytrzeć nadmiar za pomocą bawełnianej szmatki. Powierzchnia zewnętrzna powinna być sucha; w przeciwnym razie należy się liczyć z problemami z przesuszeniem.
Wskazówki specjalne Do lakierowania wnętrz szaf polecamy Proterra RESIT GE 17102 ze względu na neutralny zapach materiału. Po wystarczającym wysuszeniu można lakierować przy użyciu np. GZ 1020-0001, GZ 1622, GE 11025-2001, GE 12006-2001, GE 14004-2001.
Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania.
Z powodu wysokiej reaktywności może dochodzić do kożuszenia. Przed wymieszaniem prosimy zdjąć kożuch. Następnie materiał należy przezornie przecedzić przez sito.
Klasa składowania wg niemieckiego rozporządzenia o bezpieczeństwie eksploatacji BetrSichV: Łatwopalny. Prosimy przestrzegać najnowszej karty charakterystyki!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni.

Regał, buk naturalny
Szlifowanie materiałem o ziarnistości 240 - 280 z późniejszym odpyleniem.
1 x 10 - 20 g/m² Olej twardy Proterra GE 11025-2001 wetrzeć drobną włókniną szlifierską, nadmiar materiału wytrzeć przy pomocy bawełnianej szmatki.
Suszenie pośrednie przez przynajmniej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
1 x 10 - 20 g/m² Olej twardy Proterra GE 11025-2001 wetrzeć drobną włókniną szlifierską, nadmiar materiału wytrzeć przy pomocy bawełnianej szmatki.
Suszenie pośrednie: minimum 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Po tym czasie powierzchnia nadaje się do pakowania.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.