Proterra CEROL-PLUS GE 14004-2001

  • na bazie surowców odnawialnych,
  • nie zawiera rozpuszczalników,
  • bez sykatyw zawierających ołów i kobalt.
Kombinacja olejowo-woskowa na bazie oleju lnianego, wosku pszczelego i karnauba; w postaci pasty, bez sykatyw zawierających kobalt i ołów, bez rozpuszczalnika, do paroprzepuszczalnych powierzchni z otwartymi porami, efekt kompensujący różnice porowatości, przyjemny w dotyku. Głównie do natrysku na gorąco.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Przygotowanie powierzchni drewnianych we wnętrzach, na przykład mebli w pomieszczeniach mieszkalnych, sypialniach, mebli dziecięcych oraz boazerii ściennych / sufitowych. Możliwe zastosowanie na większości rodzajów drewna.

Dane techniczne

Decopaint Typ LB
Forma dostawy pasta
Kategoria malowania dekoracyjnego F
LZO EU % 1,09 %
Lepkość (+/- 15 %) nicht bestimmbar keine Angabe
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 3 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 5 g/m²
Łączna gramatura powłoki 10 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 12 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po 16 - 24 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 12 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 12 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 240 - 320
Obróbka końcowa Wcierać za pomocą drobnej włókniny szlifierskiej, nadmiar zdjąć szmatką bawełnianą. Natychmiast po nałożeniu polerować skórzaną szczotką sizalową.
Uwagi o szlifowaniu Szlifowanie drewna surowego należy ustalić odpowiednio do żądanej gramatury powłoki; im mniejsza gramatura powłoki, tylko drobniejszy szlif (do ziarnistości 240 podczas przecierania). Należy zwracać uwagę na równomierność szlifu brzegów i powierzchni. Jakość szlifu drewna ma decydujące znaczenie dla powierzchni końcowej!
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 80 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Nanoszenie: jedna do dwóch warstw, w ilości 4 - 8 g/m², na odpowiednich podłożach, maksymalna całkowita ilość powłoki niewyschniętej dla natrysku na gorąco: 14 - 16 g/m². Maksymalna łączna ilość warstwy niewyschniętej dla ręcznego nanoszenia materiału w postaci pasty przy temperaturze w pomieszczeniu 20 °C: 8 - 12 g/m². Wcierać za pomocą drobnej włókniny szlifierskiej, nadmiar zdjąć bawełnianą szmatką. Natychmiast po nałożeniu polerować skórzaną szczotką sizalową. Natryskiwanie na gorąco: możliwe w temperaturze do 80 °C; nadmiar można także przetopić za pomocą promieniowania IR, uzyskując tym samym większą głębokość wnikania i podatność na polerowanie. Obróbka przemysłowa: Nanoszenie walcami: walec gładki (jakość perbonanu) z zamkniętymi szczękami bez obiegu. Nadmiar zdjąć szczotką sizalową lub za pomocą agregatu moltonowego. Nanoszenie ręczne: nadmiar zdjąć szczotką sizalową lub za pomocą agregatu moltonowego. Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania.
Wskazówki specjalne Do lakierowania wnętrz szaf polecamy Proterra RESIT GE 17102 ze względu na neutralny zapach materiału. Po wystarczającym wysuszeniu można lakierować przy użyciu np. GZ 1020-0001, GZ 1622, GE 11025-2001, GE 12006-2001, GE 14004-2001. Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego jest możliwe np. przy zastosowaniu: GE 17102, GE 11025-2001. Po wystarczającym wysuszeniu można lakierować ponownie tym samym lakierem. Do renowacji powierzchni można także użyć produktu GE 12006-2001.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Natryskiwanie na gorąco: możliwe w temperaturze do 80 °C; nadmiar można także przetopić za pomocą promieniowania IR. W ten sposób uzyskuje się większą głębokość wnikania i podatność na polerowanie. Nanoszenie walcami: Wałek gładki (jakość perbonanu) z zamkniętymi szczękami bez obiegu. Nadmiar zdjąć szczotką sizalową lub za pomocą agregatu moltonowego. Nanoszenie ręczne: Nadmiar zdjąć szczotką sizalową lub za pomocą agregatu moltonowego. W przypadku nanoszenia na gorąco wstępne i późniejsze czyszczenie możliwe jest tylko przy użyciu oleju Proterra GE 11066. Dopiero po wychłodzeniu czyścić środkiem OV 190!
Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni.

Wyposażenie pokoju dziecięcego, buk naturalny Szlifowanie drewna: papier 240 - 280 z późniejszym odpylaniem. Nanoszenie powłok: 1 x 4 - 8 g/m² Wosku Proterra CEROL GE 14004-2001 przy zastosowaniu metody natrysku na gorąco. Wcierać za pomocą drobnej włókniny szlifierskiej, nadmiar materiału zebrać bawełnianą szmatką, wypolerować skórzaną szczotką sizalową. Możliwość pakowania: po minimum 12 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy dobrej wymianie powietrza.

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.