Proterra CEROL wosk płynny GE 120

  • Kombinacja olejowo-woskowa na bazie surowców odnawialnych
  • równomierny wyrównujący efekt o przyjemnym odczuciu,
  • nie zawiera substancji szkodliwych.
Kombinacja olejowo-woskowa na bazie oleju lnianego, wosku pszczelego i karnauba, o małej lepkości, łagodnym zapachu, bez rozpuszczalnika, bez sykatyw zawierających kobalt i ołów. Do paroprzepuszczalnych powierzchni z otwartymi porami, efekt kompensujący różnice porowatości, przyjemny w dotyku.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Przygotowanie powierzchni drewnianych we wnętrzach, na przykład mebli w pomieszczeniach mieszkalnych, sypialniach, mebli dziecięcych oraz boazerii ściennych / sufitowych. Można stosować także jako uniwersalny olej do renowacji powierzchni z różnych rodzajów drewna.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości uwydatniający
Decopaint Typ LB
Forma dostawy płynny
Kategoria malowania dekoracyjnego F
LZO EU % 1,4 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 1
Ilość na warstwę (min.) 10 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 20 g/m²
Łączna gramatura powłoki 40 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 16 h / 20 °C
Kolejne nałożenie w ciągu 24 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po 16 - 24 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 240 - 320
Obróbka końcowa Ostatnią warstwę ewentualnie wypolerować do połysku za pomocą szczotki z wkładkami ze skóry. Możliwość ponownego lakierowania: tym samym materiałem lub odpowiednimi, bezbarwnymi materiałami, patrz „Wskazówki specjalne”.Do lakierowania wnętrz szaf polecamy Proterra RESIT GS 170 ze względu na neutralny zapach materiału. Po wystarczającym wysuszeniu można lakierować przy użyciu np. GE 100, GE 110, GE120 lub GE 140.
Uwagi o szlifowaniu Szlifowanie drewna surowego należy ustalić odpowiednio do żądanej gramatury powłoki; im mniejsza gramatura powłoki, tylko drobniejszy szlif (do ziarnistości 240 podczas przecierania). Należy zwracać uwagę na równomierność szlifu brzegów i powierzchni. Jakość szlifu drewna ma decydujące znaczenie dla powierzchni końcowej!
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Wetrzeć włókniną szlifierską, krótko odczekać, aż materiał wsiąknie, i wytrzeć nadmiar za pomocą bawełnianej szmatki. Powierzchnia zewnętrzna powinna być sucha; w przeciwnym razie należy się liczyć z problemami z przesuszeniem. Ostatnią warstwę ewentualnie wypolerować do połysku za pomocą szczotki z wkładkami ze skóry. Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania.
Wskazówki specjalne Do lakierowania wnętrz szaf polecamy Proterra RESIT GS 170 ze względu na neutralny zapach materiału. Po wystarczającym wysuszeniu można lakierować przy użyciu np. GE 100, GE 110, GE120 lub GE 140. Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego jest możliwe przy zastosowaniu materiału na przykład: GE 110, GE 120, GE 140 lub GS 170. Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania. Z powodu wysokiej reaktywności może dochodzić do kożuszenia. Przed wymieszaniem prosimy zdjąć kożuch. Następnie materiał należy przezornie przecedzić przez sito. Klasa składowania wg niemieckiego rozporządzenia o bezpieczeństwie eksploatacji BetrSichV: Łatwopalny. Prosimy przestrzegać najnowszej karty charakterystyki!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni.

Szafa w pokoju mieszkalnym, olcha naturalna
Szlifowanie drewna papierem 240 - 280 z późniejszym odpyleniem
1 x 10 - 30 g/m² Wosku płynnego Proterra CEROL GE 120 wetrzeć włókniną szlifierską, krótko odczekać, aż materiał wsiąknie, nadmiar zebrać przy pomocy bawełnianej szmatki.
Suszenie pośrednie przynajmniej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
1 x 10 - 30 g/m² Wosku płynnego Proterra CEROL GE 120 wetrzeć włókniną szlifierską, krótko odczekać, aż materiał wsiąknie, nadmiar zebrać przy pomocy bawełnianej szmatki. Ewentualnie wypolerować po 3 - 6 h przy pomocy szczotki z wkładkami ze skóry.
Możliwość pakowania: po minimum 24 h / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.