Proterra CEROL-PLUS GE 140

  • na bazie surowców odnawialnych,
  • bardzo wydajny.
Kombinacja olejowo-woskowa na bazie oleju lnianego, wosku pszczelego i karnauba; w postaci pasty, bez sykatyw zawierających kobalt i ołów, bez rozpuszczalnika, do paroprzepuszczalnych powierzchni z otwartymi porami, efekt kompensujący różnice porowatości, przyjemny w dotyku. Głównie do natrysku na gorąco.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Przygotowanie powierzchni drewnianych we wnętrzach, na przykład mebli w pomieszczeniach mieszkalnych, sypialniach, mebli dziecięcych oraz boazerii ściennych / sufitowych. Możliwe zastosowanie na większości rodzajów drewna.

Dane techniczne

Decopaint Typ LB
Forma dostawy pasta
Gęstość seria kg/l 0.955
Kategoria malowania dekoracyjnego F
LZO EU % 2,1 %
Lepkość (+/- 15 %) nicht bestimmbar keine Angabe
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 97.7 - 98.8
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 3 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 5 g/m²
Łączna gramatura powłoki 10 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 12 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po 16 - 24 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 12 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 12 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 240 - 320
Obróbka końcowa Wcierać za pomocą drobnej włókniny szlifierskiej, nadmiar zdjąć szmatką bawełnianą. Natychmiast po nałożeniu polerować skórzaną szczotką sizalową.
Uwagi o szlifowaniu Szlifowanie drewna surowego należy ustalić odpowiednio do żądanej gramatury powłoki; im mniejsza gramatura powłoki, tylko drobniejszy szlif (do ziarnistości 240 podczas przecierania). Należy zwracać uwagę na równomierność szlifu brzegów i powierzchni. Jakość szlifu drewna ma decydujące znaczenie dla powierzchni końcowej!
Wydajność na cykl operacyjny 191 - 318 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 80 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Jedna lub dwie warstwy w ilości 4 - 8 g/m² na odpowiednich podłożach; maksymalna łączna ilość warstwy niewyschniętej dla gorącego natrysku: 14 - 16 g/m²,
Maksymalna łączna grubość warstwy niewyschniętej dla ręcznego nanoszenia materiału w postaci pasty przy temperaturze w pomieszczeniu 20 °C: 8 - 12 g/m².
Nakładać i wcierać środek przy pomocy drobnej włókniny szlifierskiej. Nadmiar zebrać na przykład przy pomocy bawełnianej szmatki. Natychmiast po nałożeniu polerować skórzaną szczotką sizalową.
Wskazówki specjalne Do lakierowania wnętrz szaf polecamy Proterra RESIT GS 170 ze względu na neutralność zapachu materiału. Gruntowanie wstępne - w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego - jest możliwe na przykład przy zastosowaniu materiału GS 170 lub GE 110. Po odpowiednim wysuszeniu można lakierować przy użyciu np. GE 140. Do renowacji można stosować także z GE 120. Dla natrysku na gorąco: Wydajność na litr: 100 - 150 m². W przypadku aplikacji na gorąco wstępne i późniejsze czyszczenie można stosować tylko przy użyciu Oleju Proterra GE 11066; dopiero po wychłodzeniu można czyścić środkiem OV 190! Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania. Z powodu wysokiej reaktywności może dochodzić do kożuszenia. Przed wymieszaniem prosimy zdjąć kożuch. Następnie materiał należy przezornie przecedzić przez sito. Przed użyciem dobrze wymieszać. Prosimy przestrzegać najnowszej karty charakterystyki!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni.

Wyposażenie pokoju dziecięcego, buk naturalny
Szlifowanie drewna: papierem 240 - 280 z późniejszym odpyleniem
Metodą natrysku na gorąco nanieść warstwę 1 x 4 - 8 g/m² Wosku twardego Proterra CEROL GE 140.
Materiał wcierać drobną włókniną szlifierską, nadmiar zebrać bawełnianą szmatką.
Następnie wypolerować powierzchnię skórzaną szczotką sizalową.
Po czasie suszenia wynoszącym minimum 12 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza powierzchnia nadaje się do pakowania.

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.