Hesse INVIPRO-OIL OE 52860

  • Efekt naturalnego drewna – powierzchnia wygląda, jakby nie miała powłoki
Niezawierająca kobaltu ani butanonoksymu mieszanina z naturalnych olejów i naturalnych wosków, połączona z żywicami alkidowymi uszlachetnionymi naturalnym olejem. Ten szybkoschnący, wolny od aromatów olej zawiera środek chroniący przed działaniem światła i zdecydowanie dłużej chroni przed zmianami koloru niż porównywalne oleje. Bardzo dobrze wnika w drewno i dzięki temu zachowuje otwarte pory oraz funkcję oddychania drewnianej powierzchni. Powierzchnia pozostaje antystatyczna i wygląda tak, jakby była bez powłoki. Jest jednak odporna na ścieranie i wykazuje właściwości hydrofobowe – w ten sposób jest nie tylko lepiej chroniona, ale także bardziej trwała niż powierzchnia surowego drewna. Również czyszczenie powierzchni jest przez to ułatwione, a powierzchnie z prawdziwego drewna dłużej zachowują swój indywidualny i ekskluzywny charakter. Dzięki innowacyjnej recepturze materiał INVIPRO-OIL jest zgodny z dyrektywą Decopaint i nie jest sklasyfikowany według obecnie obowiązującego rozporządzenia GHS/CLP.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W całym obszarze mieszkalnym jako olej z efektem drewna naturalnego, na powierzchniach obciążanych użytkowaniem w stopniu od normalnego do średniego; głównie na jasnych gatunkach drewna.

Dane techniczne

Charakterystyka właściwości zawierający środki chroniące przed działaniem światła
Decopaint Typ LB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.04
Kategoria malowania dekoracyjnego I
LZO EU % 44,419998 %
Lepkość (+/- 15 %) 60 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 55
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 18.1
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 10 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 30 g/m²
Łączna gramatura powłoki 60 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 6 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 16 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo przeszlifowane, wolne od pyłu powierzchnie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 240 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym wysuszeniu można lakierować ponownie tym samym lakierem. Terminowe, regularne i profesjonalne czyszczenia i pielęgnacja powierzchni olejowanych znacznie wydłuża ich żywotność.
Uwagi o szlifowaniu Szlifowanie drewna surowego należy ustalić odpowiednio do żądanej gramatury powłoki; im mniejsza gramatura powłoki, tylko drobniejszy szlif (do ziarnistości 240 podczas przecierania). Należy zwracać uwagę na równomierność szlifu brzegów i powierzchni. Jakość szlifu drewna ma decydujące znaczenie dla powierzchni końcowej!
Wydajność na cykl operacyjny 35 - 104 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 15 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Materiał nanieść i wetrzeć przy pomocy nasączonej, delikatnej włókniny szlifierskiej. Po krótkim czasie działania zebrać cały nadmiar przy pomocy bawełnianej, niestrzępiącej się szmatki. Powierzchnia powinna sprawiać wrażenie suchej; w przeciwnym razie należy się liczyć z problemami przesuszenia. W szczególnych przypadkach można zastosować materiał metodą natryskową z cienkim nałożeniem. Następnie wszlifować i usunąć nadmiar jak przy aplikacji ręcznej! Proszę przestrzegać odpowiednie przepisy bezpieczeństwa lub aplikacji natryskowej! Materiał można także suszyć w sposób wymuszonych (np. za pomocą suszenia IR do maksymalnie 40 °C). Odpowiednią metodę suszenia oraz wymagane parametry należy dla danego klienta ustalić w warunkach praktycznych.
Wskazówki specjalne Materiał nie nadaje się do drewna podatnego na siniznę, znajdującego się w pomieszczeniach wilgotnych. Odporność chemiczna i mechaniczna zależy od liczby naniesionych warstw oleju. Utwardzenie w proporcji 100 : 4 za pomocą OR 5180 zwiększa mechaniczną i chemiczną odporność powierzchni. Dodanie utwardzacza przyśpiesza schnięcie wskrośne. Czas przydatności mieszaniny do użycia: 1 h / 20 °C temperatury pokojowej. Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania. Z powodu wysokiej reaktywności może dochodzić do kożuszenia. Przed wymieszaniem prosimy zdjąć kożuch. Następnie materiał należy przezornie przecedzić przez sito. Przed użyciem dobrze wymieszać. Prosimy przestrzegać najnowszej karty charakterystyki!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni.

Regał dębowy, bezbarwnie olejowany z efektem drewna naturalnego:
Szlif drewna surowego papierem 320 z późniejszym odpyleniem.
Hesse INVIPRO-OIL OE 52860 nakładać w ilości 1 x ok. 10 - 20 g/m² delikatną włókniną szlifierską i równomiernie wcierać.
Po krótkim czasie zadziałania nadmiar zdejmuje się miękką szmatką bawełnianą, aż cała powierzchnia będzie wyglądać na równomiernie suchą.
Czas suszenia minimum 1 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.
Hesse INVIPRO-OIL OE 52860 nakładać w ilości 1 x ok. 10 - 20 g/m² delikatną włókniną szlifierską i równomiernie wcierać.
Po krótkim czasie zadziałania nadmiar zdejmuje się miękką szmatką bawełnianą, aż cała powierzchnia będzie wyglądać na równomiernie suchą.
Czas suszenia minimum 8 h, lepiej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.
Pełną obciążalność uzyskuje się po minimum 7 d / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.