Hesse SPEEDCARE-OIL OE 52872

  • bardzo szybkie schnięcie
  • suszenie wymuszone; możliwość piętrowania lub dalszej obróbki w ciągu 15 minut
Szybkoschnąca, niezawierająca butanonoksymu mieszanina olejów naturalnych, połączona z żywicami alkidowymi wzbogaconymi naturalnymi olejami. Specjalne, innowacyjne sykatywy niepodlegające obowiązkowi oznakowania sprawiają, że olej schnie błyskawicznie. Starannie dobrane, niezawierające aromatów rozpuszczalniki są stosowane również w branży kosmetycznej. Materiał jest zgodny z dyrektywą Decopaint i wyróżnia się znakomitą rozlewnością, wspaniałym zwilżeniem porów oraz przyjemnymi właściwościami optycznymi i dotykowymi. W zależności od gramatury powłoki można uzyskać otwartoporowe i oddychające lub silnie wypełnione powierzchnie o bardzo dobrej odporności mechanicznej i chemicznej. Błyskawiczne schnięcie zapewnia zauważalną oszczędność czasu podczas produkcji. Ponieważ materiał należy także suszyć w sposób wymuszony, wytwarzane powierzchnie już po kilku minutach można składować w stosie lub dalej obrabiać. Typowe dla powłok olejowych docieranie maszynowe i późniejsze zdejmowanie nadmiaru nie jest konieczne w przypadku tego produktu. SPEEDCARE-OIL urzeka równomiernie matową optyką oraz dobrą akcentacją rysunku drewna i przezroczystością.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Jako powłoka gruntująca i kryjąca, do powierzchni zarówno otwartoporowych i oddychających, jak i powleczonych wypełniająco, o obciążeniu od normalnego do mocnego. Także do schodów i poręczy.

Dane techniczne

Decopaint Typ LB
Forma dostawy płynny
Kategoria malowania dekoracyjnego I
LZO EU % 56,509998 %
Lepkość (+/- 15 %) 40 s / DIN 53211 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 21.5
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 40 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 110 g/m²
Łączna gramatura powłoki 220 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 2 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 8 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 16 h / 20 °C
Możliwość chodzenia po 24 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża Prawidłowe przeszlifowanie odpowiedniego podłoża. Czyste, suche drewno, odolejone, odtłuszczone, bez wosków i silikonów. Prawidłowo przeszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie. Szlif surowego drewna należy dopasować do żądanej gramatury powłoki; im mniejsza gramatura powłoki, tym delikatniejszy szlif. Należy zwracać uwagę na równomierność szlifu brzegów i powierzchni. Jakość szlifu drewna ma decydujące znaczenie dla powierzchni końcowej.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 240
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 320 - 400
Obróbka końcowa Bezpośrednio po aplikacji nie są konieczne żadne prace dodatkowe, polerowanie itp.! Terminowe, regularne i profesjonalne czyszczenia i pielęgnacja powierzchni olejowanych znacznie wydłuża ich żywotność.
Uwagi o szlifowaniu Szlifowanie drewna surowego należy ustalić odpowiednio do żądanej gramatury powłoki; im mniejsza gramatura powłoki, tylko drobniejszy szlif (do ziarnistości 240 podczas przecierania). Należy zwracać uwagę na równomierność szlifu brzegów i powierzchni. Jakość szlifu drewna ma decydujące znaczenie dla powierzchni końcowej! Zalecane szlifowanie międzywarstwowe: w zależności od gramatury powłoki albo za pomocą delikatnej włókniny szlifierskiej, albo papierem 320 - 400 z późniejszym odpyleniem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia SPEEDCARE-OIL natryskuje się równomiernie w żądanej gramaturze powłoki. Nie jest wymagane wcieranie ani rozprowadzanie. W porównaniu do innych olejów schnie błyskawicznie i po krótkim czasie zostaje utwardzony. Przed użyciem dobrze wymieszać. Prosimy przestrzegać najnowszej karty charakterystyki! Z powodu wysokiej reaktywności może dochodzić do kożuszenia. Przed wymieszaniem prosimy zdjąć kożuch. Następnie materiał należy przezornie przecedzić przez sito. Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania.
Wskazówki specjalne Materiał jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem dobrze wymieszać; w przypadku otwartych pojemników materiał ewentualnie przecedzić, aby usunąć zanieczyszczenia.
Rezultat olejowanej powierzchni zależy między innymi od właściwości drewna. O wyglądzie i właściwościach dotykowych uzyskanej powierzchni należy przekonać się, wykonując wcześniej powierzchnię próbną w warunkach odpowiadających rzeczywistym i przetestować, czy odporność powierzchni spełnia przyjęte wymagania.
Oprócz wybranego gatunku drewna, odporność olejowanej powierzchni zasadniczo zależy od gramatury powłoki oleju. W zależności od rodzaju i intensywności użytkowania olejowane powierzchnie należy regularnie i w porę czyścić, pielęgnować i ewentualnie ponownie olejować.
Ze względu na zapach własny olejowanych powierzchni zalecamy użycie materiałów Hesse RESIT do wewnętrznych powierzchni szaf lub szuflad. Dzięki specjalnej kombinacji surowców mogą wystąpić wyraźne wahania własnego koloru w pojemniku. Jednak nie ma to wpływu na jakość produktu lub na kolor powlekanej powierzchni! Materiał opracowano z myślą o aplikacji natryskowej; bardzo szybko schnie. Obróbkę za pomocą pędzla lub wałka należy wykonywać tylko na mniejszych powierzchniach! Do powierzchni z naturalną optyką (cienka struktura) lepiej jest stosować OE 5283x(połysk). Materiał nie nadaje się do drewna podatnego na siniznę, znajdującego się w pomieszczeniach wilgotnych.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni.

Stopnie schodów, dąb naturalny matowy
Szlif surowego drewna: papierem 150 z późniejszym odpyleniem.
Natrysk 1 x 60 - 80 g/m² Hesse SPEEDCARE-OIL OE 52872.
Suszenie pośrednie 2 h / 20 °C przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Lekkie szlifowanie międzywarstwowe przy użyciu delikatnej włókniny szlifierskiej (lub papieru 320 - 400) z późniejszym odpyleniem.
Natrysk 1 x 60 - 80 g/m² Hesse SPEEDCARE-OIL OE 52872.
Po suszeniu przez noc w temperaturze 20 °C przy wystarczającej cyrkulacji powietrza powierzchnie można układać w stos.
Po suszeniu 48 h / 20 °C przy wystarczającej cyrkulacji powietrza powierzchnię można obciążać.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.