Proterra FOODCARE-OIL GE 11077

  • Olej roślinny w 99% z surowców odnawialnych
  • Do stosowania na przedmiotach mających styczność z artykułami żywnościowymi
  • Spełnia kryteria normy DIN EN 71-3 (2014-12) i niemieckiego Kodeksu produktów żywnościowych i paszowych (LFGB) oraz rozporządzenia (WE) nr 1935/2004
Proterra FOODCARE-OIL składa się w ponad 99 % z surowców odnawialnych oraz nie zawiera sykatyw ani składników pochodzenia zwierzęcego. Olej nie zawiera rozpuszczalników i jest neutralnym zapachowo olejem roślinnym i jasnej barwie własnej. Charakteryzuje się dobrą odpornością na światło. Sucha powierzchnia jest odporna na zabrudzenia i wodę oraz wykazuje dobrą odporność chemiczną i mechaniczną. Ze względu na dobre akcentowanie rysunku drewna następuje podkreślenie ekskluzywnej głębi barwy i mazerunku. Dzięki zastosowaniu naturalnych surowców materiał nadaje się szczególnie do obróbki powierzchni przedmiotów drewnianych, które mają styczność z żywnością, np. kuchennych blatów roboczych, desek do krojenia lub misek na owoce, a także na zabawkach dla dzieci. Materiał spełnia kryteria normy EN 71-3 (2014-12) i niemieckiego Kodeksu produktów żywnościowych i paszowych (LFGB), a także rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i tym samym dzięki pozytywnie przeprowadzonym testom sensorycznym nadaje się do bezpośredniego kontaktu z produktami żywnościowymi i paszowymi.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do uniwersalnego stosowania w dekoracyjnym wyposażeniu wnętrz na powierzchniach, które mają otrzymać naturalną obróbkę powierzchni, są narażone na obciążenia od normalnych do średnich i które mają bezpośrednią styczność z żywnością. Głównie do kuchennych blatów roboczych, desek do krojenia i tac śniadaniowych, mis na owoce oraz innych drewnianych pojemników do przechowywania żywności, a także do zabawek itp.

Dane techniczne

Giscode Ö10+
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.92
LZO EU % 0 %
Lepkość (+/- 15 %) 28 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 100
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 5 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 20 g/m²
Łączna gramatura powłoki 20 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 16 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po Natychmiast po równomiernym rozłożeniu oleju i zdjęciu nadmiaru z powierzchni.
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża W pierwszym etapie obróbki drewna: suche drewno prawidłowo przeszlifować i oczyścić z pyłu.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 320
Obróbka końcowa Możliwość ponownego lakierowania: tym samym materiałem lub odpowiednimi, bezbarwnymi materiałami, patrz „Wskazówki specjalne”.
Uwagi o szlifowaniu Szlifowanie drewna surowego należy ustalić odpowiednio do żądanej gramatury powłoki; im mniejsza gramatura powłoki, tylko drobniejszy szlif (do ziarnistości 240 podczas przecierania). Należy zwracać uwagę na równomierność szlifu brzegów i powierzchni. Jakość szlifu drewna ma decydujące znaczenie dla powierzchni końcowej!
Wydajność na cykl operacyjny 46 - 184 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Docierać z użyciem drobnej włókniny szlifierskiej, odczekać 5 - 10 minut, aż wsiąknie a nadmiar materiału zdjąć za pomocą bawełnianej szmatki. Nasączone szmatki z bawełny można po użyciu wyprać za pomocą domowych środków czyszczących w temperaturze 60 °C.
Wskazówki specjalne Przed kontaktem z produktami żywnościowymi lub paszowymi olejowaną powierzchnię należy składować przez co najmniej 1 tydzień w temperaturze 20 °C przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni.

Misa na owoce, drewno oliwne prawidłowo przeszlifowane i odpylone.
Nakładać FOODCARE-OIL GE 11077 w ilości 1 x ok. 10 - 20 g/m² delikatną włókniną szlifierską i wcierać.
Po czasie działania przez 5 - 10 minut w temperaturze pokojowej 20 °C zdjąć nadmiar szmatką bawełnianą.
Powierzchnia powinna sprawiać wrażenie suchej; w przeciwnym razie należy liczyć się z problemami związanymi z suszenie wskrośnym.
Po 16 h w temperaturze pokojowej 20 °C można albo wykonać drugą aplikację oleju, albo zapakować element.
Przed stycznością z żywnością lub paszami olejowana powierzchnia powinna być składowana przez co najmniej 1 tydzień w temperaturze 20 °C przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.