Hesse FLOORCARE-OIL OE 5216x(połysk)

  • Bardzo dobra odporność na zadrapania
  • Szybkie schnięcie i długi czas przydatności materiału do użycia
Hesse FLOORCARE-OIL to mieszanina olejów naturalnych oraz żywic alkidowych modyfikowanych olejami naturalnymi. Olej ma jasną barwę własną i tworzy wysokojakościową powłokę ochronną, wykazującą bardzo dobrą odporność na zadrapania i dobrze akcentującą rysunek drewna. Mimo długiego czasu przydatności do użycia produkt charakteryzuje się szybkim schnięciem, dzięki czemu możliwe są dwie aplikacje w ciągu jednego dnia! W zależności od żądanego efektu na powierzchni można pominąć typowe dla olejowania docieranie i późniejsze zdejmowanie nadmiaru. Produkt nie jest zaklasyfikowany zgodnie z rozporządzeniem CLP a receptura zawiera sykatywy wyłącznie wolne od kobaltu i ołowiu, a także starannie dobrane rozpuszczalniki.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W obszarze mieszkalnym i komercyjnym, a także przy intensywniejszym obciążeniu parkietów i podłóg drewnianych. Także do schodów i poręczy oraz płyt OSB i podłóg z korka.

Dane techniczne

Decopaint Typ LB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.873 - 0.889
Kategoria malowania dekoracyjnego I
LZO EU % 55,48 %
Lepkość (+/- 15 %) 48 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 41 - 45
Wygląd bezbarwny
Zawartość surowców odnawialnych % 22.2 - 23.6
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 40 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 100 g/m²
Łączna gramatura powłoki 200 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 16 h / 20 °C
Kolejne nałożenie w ciągu 24 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Możliwość chodzenia po 16 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża W meblarstwie: stosować na czystym, suchym drewnie, w zależności od rodzaju drewna, sposobu aplikacji i zamierzonego efektu końcowego. W przypadku parkietów: staranny, równomierny i stopniowy szlif surowego drewna prawidłowo ułożonej i przygotowane powierzchni parkietowej.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 320
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 120 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu.
W meblarstwie: regularne czyszczenie i pielęgnacja Proterra Środeiem czyszczącm GR 1900.
W przypadku parkietów: pierwsza i późniejsza pielęgnacja utrzymująca za pomocą Środka pielęgnacyjnego Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 lub Hesse ANTISLIP-CLEANER PR 93 i Hesse INTENSIV-CLEANER PR 91.
Uwagi o szlifowaniu Szlifowanie drewna surowego należy ustalić odpowiednio do żądanej gramatury powłoki; im mniejsza gramatura powłoki, tylko drobniejszy szlif (do ziarnistości 240 podczas przecierania). Należy zwracać uwagę na równomierność szlifu brzegów i powierzchni. Jakość szlifu drewna ma decydujące znaczenie dla powierzchni końcowej!
Wydajność na cykl operacyjny 9 - 22 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 15 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Nanoszenie: jedna do trzech warstw na odpowiednio przygotowanych podłożach. Utwardzenie w proporcji 100 : 4 za pomocą OR 5180 przyspiesza suszenie wskrośne i podwyższa odporność chemiczną i mechaniczną powierzchni. Czas przydatności mieszaniny do użycia: 1 h / 20 °C temperatury pokojowej. Powlekanie pędzlem/wałkami niestrzępiącymi się, np. krótki włos moherowy. Przy pierwszym użyciu usunąć luźne włosy za pomocą taśmy klejącej. Pierwszą warstwę rozcieńczyć Rozcieńczalnikiem OV 5100 w ilości 10 - 20 %, nałożyć cienko szpachlą i natychmiast wcierać ją padem. Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania.
Wskazówki specjalne Podczas pracy należy zadbać o wystarczającą temperaturę (20 °C) i cyrkulację powietrza! Na większych powierzchniach powinny pracować dwie osoby. Nieprzerwane nakładanie wałkiem zapobiega nadkładom; nanosić w kierunku usłojenia drewna. Z powodu wysokiej reaktywności może dochodzić do kożuszenia. Przed wymieszaniem prosimy zdjąć kożuch. Następnie materiał należy przezornie przecedzić przez sito. Przed użyciem dobrze wymieszać. Prosimy przestrzegać najnowszej karty charakterystyki! Materiał nie nadaje się do drewna podatnego na siniznę, znajdującego się w pomieszczeniach wilgotnych. Właści-
wości materiału zostały przetestowane na gatunkach drewna dostępnych w handlu, takich jak dąb, buk itp. Przy stosowaniu na innych rodzajach drewna prosimy uprzednio sprawdzić przydatność. Aby uniknąć białych porów na ciem-
nych, porowatych gatunkach drewna, zalecamy zastosowanie błyszczącego wariantu oleju przynajmniej na pierwszą warstwę. W razie użycia oleju na białej lub jasno olejowanej powierzchni zalecamy dodatek OIL-COLOUR-MIX OP 900 w ilości 2 % do oleju bezbarwnego. W ten sposób można ułatwić ocenę równomiernej gramatury powłoki oraz zminimalizować typowe dla olejów odbarwienia. Proszę wykonać powierzchnię próbną w warunkach odpowiadających rzeczywistym! Po wystarczającym wysuszeniu można lakierować ponownie tym samym lakierem.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni. Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji: Prosimy przestrzegać instrukcji pielęgnacji zgodnie z normą DIN 18356. Wycierać parkiet miękkimi szmatkami, jedynie delikatnie zwilżonymi, nie na mokro. Prosimy stosować tylko neutralne środki czyszczące, niezawierające silikonu, salmiaku ani materiałów szorujących. Regularna pielęgnacja i czyszczenie przy zastosowaniu środków Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 oraz Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 przedłużają żywotność powierzchni (parkietowej).

Szlifowanie drewna: papierem 120 z późniejszym odpyleniem.
Nałożyć 2 x 40 - 60 g/m² Hesse FLOORCARE-OIL OE 52162 za pomocą odpowiedniego wałka.
Suszenie pośrednie przez przynajmniej 8 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Lekkie szlifowanie międzywarstwowe siatką szlifierską 120 - 150 z późniejszym odpylaniem.
Dostępność do chodzenia po 24 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej cyrkulacji powietrza.
Pełna obciążalność osiągana jest po minimum 7 d / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.