Hesse intensywny środek czyszczący PR-91

  • wodorozcieńczalny, intensywny środek czyszczący/li>
  • silne działanie czyszczące
  • biodegradowalny
Środek czyszczący na bazie związków powierzchniowo czynnych o neutralnym pH i biodegradowalnych, o silnym działaniu czyszczącym na podłogi z drewna.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do czyszczenia parkietów i podłóg drewnianych, jak również laminatu, PVC, kafli i powierzchni z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Giscode GE10
Forma dostawy płynny
LZO EU % 0,01 %
Lepkość (+/- 15 %) 27 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd bezbarwny

Zalecenia dotyczące stosowania

Przygotowanie podłoża Luźno przylegające zabrudzenia usunąć z powierzchni, która ma być czyszczona, za pomocą szmatki lub miękkiej szczotki.
Obróbka końcowa Albo odpowiednia pielęgnacja środkiem Hesse PROTECT-CLEANER PR 90, albo odpowiednia obróbka powierzchni materiałami z asortymentu parkietowego firmy Hesse. Niezbędne informacje można znaleźć w ulotkach instruktażowych do odpowiednich materiałów.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Środek PR 91 należy stosować po rozcieńczeniu w wodzie. Tym roztworem wycierać podłogę, zwilżając ją tylko - nie na mokro. Czyszczenie intensywne: Przy większych zanieczyszczeniach lub do intensywnej pielęgnacji zwiększyć dodatek, maksymalnie do proporcji 1 : 10 (100 ml PR 91 na 1 l wody). Do czyszczenia powierzchni pokrytych lakierem HYDRO lub przy mniejszym zanieczyszczeniu zastosować w proporcji 1 : 500 (20 ml PR 91 na 10 l wody).
Wskazówki specjalne Przed użyciem roztworu czyszczącego, sprawdzić czy powierzchnie, które mają być czyszczone, są odporne na środki czyszczące firmy Hesse! Przechowywać w zamknięciu, w miejscu niedostępnym dla dzieci! Do zakładu surowców wtórnych lub do recyklingu dostarczać tylko całkowicie opróżnione pojemniki.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji: Prosimy przestrzegać instrukcji pielęgnacji zgodnie z normą DIN 18356. Wycierać parkiet miękkimi szmatkami, jedynie delikatnie zwilżonymi, nie na mokro. Prosimy stosować tylko neutralne środki czyszczące, niezawierające silikonu, salmiaku ani materiałów szorujących. Regularna pielęgnacja i czyszczenie przy zastosowaniu środków Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 oraz Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 przedłużają żywotność powierzchni (parkietowej).

Karty charakterystyki / Certyfikaty

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.