Hesse intensywny środek czyszczący GR 1901

  • Koncentrat czyszczący,
  • zawiera związki powierzchniowo czynne o neutralnym pH i biodegradowalne,
  • Określone działanie czyszczące może być uzyskiwane poprzez zmianę stężenie koncentratu
Koncentrat środka czyszczącego na bazie związków powierzchniowo czynnych o neutralnym pH i biodegradowalnych, do mebli z powłoką olejową i lakierową..
Działanie czyszczące może być regulowane poprzez ilość dodanego koncentratu.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

W stanie rozcieńczonym wodą do czyszczenia powierzchni pokrytych olejem lub lakierem. Nadaje się także do powierzchni z PVC, kafli i tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 1.011
LZO EU % 0,01 %
Lepkość (+/- 15 %) 27 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 5 - 6
Wygląd bezbarwny

Zalecenia dotyczące stosowania

Przygotowanie podłoża Przed użyciem roztworu czyszczącego, sprawdzić czy powierzchnie, które mają być czyszczone, są odporne na środki czyszczące firmy Hesse! Luźno przylegające zabrudzenia usunąć z powierzchni, która ma być czyszczona, za pomocą szmatki lub miękkiej szczotki.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Zastosować środek GR 1901 rozcieńczony w wodzie. Im większa jest ilość dodanego środka, tym silniejsze jest działanie czyszczące! Czyszczenie intensywne: Przy silnych zanieczyszczeniach: proporcja dodawania środka wynosi maksymalnie 1 : 10 (100 ml GR 1901 na 1 l wody). Do czyszczenia powierzchni lakierowych lub przy mniejszym zanieczyszczeniu: proporcja wynosi 1 : 500 (20 ml GR 1901 na 10 l wody).
Wskazówki specjalne Przed użyciem roztworu czyszczącego, sprawdzić czy powierzchnie, które mają być czyszczone, są odporne na środki czyszczące firmy Hesse! Przechowywać w zamknięciu, w miejscu niedostępnym dla dzieci! Do zakładu surowców wtórnych lub do recyklingu dostarczać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Nie wycierać w sposób zbyt mokry! Powierzchnie drewniane są szczególnie wrażliwe na działanie wilgoci i mogą w pewnych okolicznościach ulec uszkodzeniu! Uszkodzone powierzchnie lakierowe naprawić (zlecić naprawę) przed czyszczeniem!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Roztwór czyszczący nanieść na powierzchnię podłogi odpowiednią, miękką szmatką bawełnianą, mopem itp. tak, aby zwilżyć ją tylko, a nie zmoczyć, po czym wytrzeć a następnie pozwolić jej wyschnąć. W razie uporczywych zabrudzeń powtórzyć całą procedurę, ewentualnie zwiększając stężenie. W przypadku używania do czyszczenia ścierek z mikrofibry, prosimy wcześniej sprawdzić ich przydatność! Dane o składnikach zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 648/2004: poniżej 5 % niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Zawiera substancje zapachowe, metyloizotiazolinon, benzizotiazolinon. Pozostałe składniki: izopropanol; informacja zgodnie z ustawą o wpływie na środowisko środków czyszczących, WRMG: Kod firmowy: 3777; numer produktu: 2021815; arkusz danych dla personelu medycznego pod adresem: info@hesse-lignal.de.

Czyszczenie utwardzonych powierzchni PUR (np. Hesse FANTASTIC-COLOR) z uporczywych zabrudzeń:
luźny pył i brud ostrożnie usunąć odpowiednią szmatką, zmiotką itp.
Roztwór czyszczący, składający się z 1 części GR 1901 na 20 części wody, nakładać miękką szmatką z gazy lub bawełny, lekko zwilżając, na powierzchnię lakieru.
Zostawić do zadziałania przez krótki czas.
Następnie jeszcze lekko wilgotną powierzchnię wytrzeć do sucha suchą, miękką szmatką, lekko dociskając.

Karty charakterystyki / Certyfikaty

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.