Hesse olejo-wosk twardy OB. 5281x(połysk)-(barwa)

  • barwiony olej uniwersalny do wyposażenia wnętrz
  • bez sykatyw zawierających ołów i kobalt
  • Dzięki zawartemu w nim środkowi chroniącemu przed działaniem światła opóźniana jest zmiana barwy podłoża.
Pigmentowany, dobrze barwiący uniwersalny olej na bazie oleju lnianego, słonecznikowego i jojoba, a także żywicy alkidowej modyfikowanej olejem naturalnym, lepkosprężysty, odporny na ścieranie, bez sykatyw zawierających kobalt i ołów. Oddychająca powierzchnia z otwartymi porami jest bardzo wytrzymała. Dzięki zawartemu w nim środkowi chroniącemu przed działaniem światła opóźniana jest zmiana barwy podłoża.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do stosowania wszędzie przy wykańczaniu wnętrz oraz do malowania mebli. Także do powlekania parkietów i podłóg drewnianych, jak również płyt OSB i podłóg z korka w obszarze mieszkalnym.

Dane techniczne

Giscode KH1
Decopaint Typ LB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.891 - 1.315
Kategoria malowania dekoracyjnego J
LZO EU % 42,48 %
Lepkość 60 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Wygląd lazurujący
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 10 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 30 g/m²
Łączna gramatura powłoki 60 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Kolejne nałożenie w ciągu 24 h / 20 °C
Możliwość chodzenia po 24 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża W meblarstwie: stosować na czystym, suchym drewnie, w zależności od rodzaju drewna, sposobu aplikacji i zamierzonego efektu końcowego.
W przypadku parkietów: staranny, równomierny i stopniowy szlif surowego drewna prawidłowo ułożonej i przygotowane powierzchni parkietowej.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu.
W meblarstwie: regularne czyszczenie i pielęgnacja Proterra Środeiem czyszczącm GR 1900.
W przypadku parkietów: pierwsza i późniejsza pielęgnacja utrzymująca za pomocą Środka pielęgnacyjnego Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 lub Hesse ANTISLIP-CLEANER PR 93 i Hesse INTENSIV-CLEANER PR 91.
Uwagi o szlifowaniu Szlifowanie drewna surowego należy ustalić odpowiednio do żądanej gramatury powłoki; im mniejsza gramatura powłoki, tylko drobniejszy szlif (do ziarnistości 240 podczas przecierania). Należy zwracać uwagę na równomierność szlifu brzegów i powierzchni. Jakość szlifu drewna ma decydujące znaczenie dla powierzchni końcowej!
Wydajność na cykl operacyjny 37 - 110 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 15 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Ręczna aplikacja szpachlą:
Aplikować cienką warstwę za pomocą szpachli lub rolki i wcierać padem / włókniną szlifierską. Na większych powierzchniach powinny pracować dwie osoby.
Ręczna aplikacja:
Docierać za pomocą włókniny szlifierskiej i zebrać cały nadmiar bawełnianą szmatką. W meblarstwie: materiał nanieść i docierać przy pomocy nasączonej, drobnej włókniny szlifierskiej. Po krótkim czasie działania zebrać cały nadmiar przy pomocy bawełnianej szmatki. Powierzchnia powinna sprawiać wrażenie suchej; w przeciwnym razie należy się liczyć z problemami przesuszenia. W szczególnych przypadkach można zastosować materiał metodą natryskową z cienkim nałożeniem. Następnie wszlifować i usunąć nadmiar jak przy aplikacji ręcznej! Proszę przestrzegać odpowiednie przepisy bezpieczeństwa lub aplikacji natryskowej! W przypadku parkietów: nanieść materiał odpowiednią szpachlą; po krótkim czasie działania równomiernie wcierać materiał przy pomocy polerki jednotarczowej oraz białego, nieściernego pada, aż powierzchnia będzie sprawiała wrażenie suchej.
Wskazówki specjalne Rozjaśnianie jest możliwe przy użyciu następujących środków: OE 52812-2001, OE 52819-2001. Materiał nie nadaje się do drewna podatnego na siniznę, znajdującego się w pomieszczeniach wilgotnych. Właści-
wości materiału zostały przetestowane na gatunkach drewna dostępnych w handlu, takich jak dąb, buk itp. Przy stosowaniu na innych rodzajach drewna prosimy uprzednio sprawdzić przydatność. Aby uniknąć białych porów na ciem-
nych, porowatych gatunkach drewna, zalecamy zastosowanie błyszczącego wariantu oleju przynajmniej na pierwszą warstwę. Utwardzenie w proporcji 10 : 1 z OR 87 lub 100 : 4 z OR 88 zwiększa mechaniczną i chemiczną odporność powierzchni. Dodanie utwardzacza przyśpiesza schnięcie. Czas przydatności do użycia mieszaniny: 1 h / 20 °C (temperatura pokojowa). Odporność chemiczna i mechaniczna zależy od liczby naniesionych warstw oleju. Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania. Przed uzyskaniem twardości końcowej parkietu nie można przykrywać foliami ani dywanami. Z powodu wysokiej reaktywności może dochodzić do kożuszenia. Przed wymieszaniem prosimy zdjąć kożuch. Następnie materiał należy przezornie przecedzić przez sito. Przed użyciem dobrze wymieszać. Prosimy przestrzegać najnowszej karty charakterystyki!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni. Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji: Prosimy przestrzegać instrukcji pielęgnacji zgodnie z normą DIN 18356. Wycierać parkiet miękkimi szmatkami, jedynie delikatnie zwilżonymi, nie na mokro. Prosimy stosować tylko neutralne środki czyszczące, niezawierające silikonu, salmiaku ani materiałów szorujących. Regularna pielęgnacja i czyszczenie przy zastosowaniu Środków Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 oraz Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 przedłużają żywotność powłoki.

Regał pokojowy, orzech, olejowany na kolor ciemnobrązowy. Szlif surowego drewna: papier 320 z późniejszym odpylaniem. 1 x ok. 10 - 20 g/m² Olej twardy woskowy Hesse OB 52812-8063 nałożyć za pomocą drobnej włókniny szlifierskiej i wetrzeć równomiernie. Po krótkim czasie działania zebrać nadmiar przy pomocy miękkiej bawełnianej szmatki, aż cała powierzchnia będzie wyglądała na równomiernie suchą. Czas suszenia: minimum 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza. 1 x ok. 10 - 20 g/m² Olej twardy woskowy Hesse OB 52812-8063 nałożyć za pomocą drobnej włókniny szlifierskiej i wetrzeć równomiernie. Po krótkim czasie działania zebrać cały nadmiar przy pomocy miękkiej bawełnianej szmatki, aż cała powierzchnia będzie wyglądała na równomiernie suchą. Czas suszenia: minimum 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza. Pełna obciążalność osiągana jest po minimum 7 d / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza. Parkiet: podłoga dębowa, olejowana, szara. Szlif surowego drewna: papier 150 z późniejszym odpylaniem. 1 x ok. 15 - 20 g/m² Olej twardy woskowy Hesse OB 52812-0703 nanieść za pomocą szpachli. Po krótkim czasie działania przetrzeć szlifierką jednotarczową z białym padem, aż powierzchnia będzie sprawiała wrażenie suchej. Czas suszenia: minimum 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza. 1 x ok. 15 - 20 g/m² nanieść Olej twardy woskowy Hesse OB 52812-0703 za pomocą szpachli. Po krótkim czasie działania przetrzeć szlifierką jednotarczową z białym padem, aż powierzchnia będzie sprawiała wrażenie suchej. Czas suszenia: minimum 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza. Po tych zabiegach po parkiecie można ostrożnie chodzić. Pełna obciążalność osiągana jest po minimum 7 d / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.