Hesse NATURAL-COLOR-OIL OB 83-(barwa)

  • bez sykatyw zawierających ołów i kobalt
  • do powierzchni o otwartych porach i oddychających
  • wyrób budowlany sprawdzony pod względem emisji zgodnie z zasadami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt
Olej na bazie oleju lnianego, a także żywicy alkidowej modyfikowanej olejem naturalnym, z dodatkiem sykatyw bez ołowiu i kobaltu, z pigmentacją, lepkosprężysty, odporny na ścieranie, z ochroną przed działaniem światła. Oddychająca powierzchnia z otwartymi porami jest bardzo wytrzymała. Wyrób budowlany sprawdzony pod względem emisji zgodnie z zasadami Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do parkietów i powłok na meblach oraz do powierzchni drewnianych we wnętrzach, takich jak meble domowe, meble w sypialniach, meble dziecięce oraz boazerie i okładziny sufitowe.
Także do schodów i poręczy.

Dane techniczne

Giscode KH1
Decopaint Typ LB
Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.902 - 1.017
Kategoria malowania dekoracyjnego J
LZO EU % 47,22 %
Lepkość (+/- 15 %) 56 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 51.4 - 64
Wygląd lazurujący
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 40 g/m²
Łączna gramatura powłoki 80 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 8 h / 20 °C
Kolejne nałożenie w ciągu 24 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 7 d / 20 °C
Możliwość chodzenia po 24 h / 20 °C
Możliwość obciążania po 7 d / 20 °C
Przygotowanie podłoża W meblarstwie: stosować na czystym, suchym drewnie, w zależności od rodzaju drewna, sposobu aplikacji i zamierzonego efektu końcowego. W przypadku parkietów: staranny, równomierny i stopniowy szlif surowego drewna prawidłowo ułożonej i przygotowane powierzchni parkietowej.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 320
Obróbka końcowa Po wystarczającym wyschnięciu.
W meblarstwie: regularne czyszczenie i pielęgnacja Proterra Środeiem czyszczącm GR 1900.
W przypadku parkietów: pierwsza i późniejsza pielęgnacja utrzymująca za pomocą Środka pielęgnacyjnego Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 lub Hesse ANTISLIP-CLEANER PR 93 i Hesse INTENSIV-CLEANER PR 91.
Uwagi o szlifowaniu Szlifowanie drewna surowego należy ustalić odpowiednio do żądanej gramatury powłoki; im mniejsza gramatura powłoki, tylko drobniejszy szlif (do ziarnistości 240 podczas przecierania). Należy zwracać uwagę na równomierność szlifu brzegów i powierzchni. Jakość szlifu drewna ma decydujące znaczenie dla powierzchni końcowej!
Wydajność na cykl operacyjny 24 - 32 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 15 - 25 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Ręczna aplikacja szpachlą:
Aplikować cienką warstwę za pomocą szpachli lub rolki i wcierać padem / włókniną szlifierską. Na większych powierzchniach powinny pracować dwie osoby.
Ręczna aplikacja:
Docierać za pomocą włókniny szlifierskiej i zebrać cały nadmiar bawełnianą szmatką. W meblarstwie: materiał nanieść i docierać przy pomocy nasączonej, drobnej włókniny szlifierskiej. Po krótkim czasie działania zebrać cały nadmiar przy pomocy bawełnianej szmatki. Powierzchnia powinna sprawiać wrażenie suchej; w przeciwnym razie należy się liczyć z problemami przesuszenia. W szczególnych przypadkach można zastosować materiał metodą natryskową z cienkim nałożeniem. Następnie wszlifować i usunąć nadmiar jak przy aplikacji ręcznej! Proszę przestrzegać odpowiednie przepisy bezpieczeństwa lub aplikacji natryskowej! W przypadku parkietów: nanieść materiał odpowiednią szpachlą; po krótkim czasie działania równomiernie wcierać materiał przy pomocy polerki jednotarczowej oraz białego, nieściernego pada, aż powierzchnia będzie sprawiała wrażenie suchej.
Wskazówki specjalne Materiały tej samej serii mogą być ze sobą mieszane. Rozjaśnianie jest możliwe przy zastosowaniu środka: OE 83-2; stopniowanie barwy jest możliwe przy zastosowaniu środków OP 80. (maksymalna dodana ilość: 3 %). Materiał nie nadaje się do drewna podatnego na siniznę, znajdującego się w pomieszczeniach wilgotnych. Właści-
wości materiału zostały przetestowane na gatunkach drewna dostępnych w handlu, takich jak dąb, buk itp. Przy stosowaniu na innych rodzajach drewna prosimy uprzednio sprawdzić przydatność. Aby uniknąć białych porów na ciem-
nych, porowatych gatunkach drewna, zalecamy zastosowanie błyszczącego wariantu oleju przynajmniej na pierwszą warstwę. Utwardzenie w proporcji 10 : 1 z OR 87 lub 100 : 4 z OR 88 zwiększa mechaniczną i chemiczną odporność powierzchni. Dodanie utwardzacza przyśpiesza schnięcie. Czas przydatności do użycia mieszaniny: 1 h / 20 °C (temperatura pokojowa). Odporność chemiczna i mechaniczna zależy od liczby naniesionych warstw oleju. Materiał schnie oksydacyjnie. Dlatego prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących stosowania. Świeżo olejowanej powierzchni nie wolno zakrywać foliami, dywanami, narzutami itp. przed uzyskaniem twardości końcowej. Z powodu wysokiej reaktywności może dochodzić do kożuszenia. Przed wymieszaniem prosimy zdjąć kożuch. Następnie materiał należy przezornie przecedzić przez sito. Przed użyciem dobrze wymieszać. Prosimy przestrzegać najnowszej karty charakterystyki!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Materiały schnące oksydacyjnie: W pojemnikach (głównie w nadpoczętych pojemnikach) może powstać kożuch na powierzchni oleju. Należy go usunąć przed użyciem materiału. Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, niewystarczająca wymiana powietrza oraz składniki drewna opóźniające schnięcie mogą wydłużyć czas schnięcia oleju.
Materiały powłokowe wytwarzające ciepło podczas schnięcia (oleje schnące oksydacyjnie) i materiały powłokowe tworzące łatwopalne osady nie mogą ze względu na niebezpieczeństwo samozapłonu być bezpośrednio używane na tym samym stanowisku natryskowym (patrz BGR 500 rozdział 3: Używanie różnego rodzaju materiałów powłokowych). W przypadku nasączonych olejem szmatek bawełnianych, kartonów, papieru istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu wskutek akumulacji ciepła; dlatego suszyć na powietrzu w stanie rozłożonym i następnie utylizować. Również pył drzewny nasączony olejem ma tendencję do samozapłonu – prosimy nie utylizować w zamkniętych pojemnikach; przezornie w miarę możliwości nie szlifować w kabinie natryskowej. Sam olej nie jest samozapalny.
Wymagane interwały prac czyszczących, pielęgnacyjnych i odświeżających należy dostosować do liczby nałożonych warstw oleju, a także rodzaju i intensywności obciążeń. Właściwości materiału przetestowano na popularnych gatunkach drewna, takich jak dąb, buk itp. W razie miękkich, barwnych, egzotycznych lub nieznanych gatunków drewna żywice mogą spowodować opóźnienie schnięcia lub pogorszyć wygląd powierzchni. Dlatego w razie użycia na tych gatunkach drewna proszę również wcześniej sprawdzić ich przydatność. Proszę pamiętać, że oleje, tak jak niemal wszystkie materiały naturalne, z biegiem czasu zmieniają barwę pod wpływem światła i/lub ciepła. Zmiana koloru zachodzi zarówno pod wpływem światła (np. słoneczne promieniowanie UV itp.), jak i w razie braku światła (ciemne żółknięcie np. pod obrusami, dywanami, szafami itp.). Może być to szczególnie zauważalne w przypadku jasno pigmentowanych podłoży. Olejowane powierzchnie wykazują typowy dla tego rodzaju powłok zapach. Jego intensywność zmniejsza się w trakcie suszenia w ciągu kilku dni. Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji: Prosimy przestrzegać instrukcji pielęgnacji zgodnie z normą DIN 18356. Wycierać parkiet miękkimi szmatkami, jedynie delikatnie zwilżonymi, nie na mokro. Prosimy stosować tylko neutralne środki czyszczące, niezawierające silikonu, salmiaku ani materiałów szorujących. Regularna pielęgnacja i czyszczenie przy zastosowaniu Środków Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 oraz Hesse INTENSIVE-CLEANER PR 91 przedłużają żywotność powłoki.

Parkiet: podłoga dębowa, olejowana, szara
Szlif surowego drewna: papierem/kratką 150 z późniejszym odpyleniem.
Nanieść szpachlą materiał Hesse NATURAL-COLOR-OIL OB 83-703 w ilości 1 x 15 - 20 g/m². Po krótkim czasie działania przetrzeć polerką jednotarczową z białym padem do polerowania, aż powierzchnia będzie sprawiała wrażenie suchej. Czas suszenia: przynajmniej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.
Nanieść szpachlą materiał Hesse NATURAL-COLOR-OIL OB 83-703 w ilości 1 x 15 - 20 g/m². Po krótkim czasie działania przetrzeć polerką jednotarczową z białym padem, aż powierzchnia będzie sprawiała wrażenie suchej.
Czas suszenia: przynajmniej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.
Po tych zabiegach po parkiecie można ostrożnie chodzić. Pełna obciążalność osiągana jest po okresie przynajmniej 7 d / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.

Regał pokojowy, orzech Dark Walnut, olejowany
Szlifowanie drewna surowego: papierem 320 z późniejszym odpyleniem.
Za pomocą drobnej włókniny szlifierskiej nałożyć i równomiernie wcierać materiał Hesse NATURAL-COLOR-OIL OB 83-804 w ilości 1 x 10 - 20 g/m². Po krótkim czasie działania zebrać cały nadmiar przy pomocy miękkiej bawełnianej szmatki, aż powierzchnia będzie sprawiała wrażenie równomiernie suchej.
Czas suszenia: przynajmniej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.
Za pomocą drobnej włókniny szlifierskiej nałożyć i równomiernie wcierać materiał Hesse NATURAL-COLOR-OIL OB 83-804 w ilości 1 x 10 - 20 g/m². Po krótkim czasie działania zebrać cały nadmiar przy pomocy miękkiej bawełnianej szmatki, aż powierzchnia będzie sprawiała wrażenie równomiernie suchej.
Czas suszenia: przynajmniej 16 h / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.
Pełna obciążalność osiągana jest po okresie przynajmniej 7 d / 20 °C temperatury pokojowej przy wystarczającej wymianie powietrza.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.