Proterra RESIT GE 1710x(połysk)

  • na bazie surowców odnawialnych,
  • o łagodnym zapachu,
Materiał powłokowy na bazie szelaku, oleju oraz wosku karnauba, rozpuszczony w alkoholu fermentacyjnym, jasny naturalny, o wyjątkowo łagodnym zapachu, kompensujący różnice porowatości.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do drewna we wnętrzach, na przykład do mebli w sypialniach i mebli dziecięcych. Idealny do lakierowania wnętrz szaf i zabawek dla dzieci.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 76,589996 %
Lepkość (+/- 15 %) 48 s / DIN EN ISO 2431 - 4 mm
Wygląd bezbarwny
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 30 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 60 g/m²
Łączna gramatura powłoki 120 g/m²

Zalecenia dotyczące stosowania

Suszenie 1 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 1 - 2 h / 20 °C
Pełne utwardzenie 16 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonu. Prawidłowo oszlifowane, odpylone z pyłu szlifierskiego powierzchnie.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 180 - 320
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 400
Obróbka końcowa Po odpowiednim wysuszeniu można zastosować w ramach wykańczania powierzchni na przykład środek GZ 1020-0001, GE 100, GZ 1021, GZ 1622, GZ 1023 lub GE 12006-2001.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania drewna i szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °C
Temperatura użycia 20 °C
warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Przed użyciem materiał należy dobrze wymieszać i wstrząsnąć! Mechaniczną i chemiczną odporność powierzchni można zwiększyć przez utwardzenie w proporcji (objętościowej lub wagowej) 10 : 1 za pomocą Utwardzacza OR 5170. Czas przydatności do użycia po zmieszaniu: 2 h / 20 °C (temperatura pokojowa).Utwardzacz zawiera izocyjanian. Prosimy o przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa, patrz karta charakterystyki substancji niebezpiecznych.
Wskazówki specjalne Na ciemnych drewnach, takich jak orzech, olcha itp. kompensacja różnic porowatości może nie być pożądana. Środek nie zawiera olejów utleniających się podczas schnięcia, a więc nie oddaje ciepła. Dzięki temu nie występuje niebezpieczeństwo samozapłonu nasączonych szmatek/ściereczek. W razie zastosowania materiału Proterra CEROL, na przykład GE 12006-2001 jako ostateczne wykończenie. Prosimy o przestrzeganie wskazówek przy obchodzeniu się z utleniającymi (samozapalającymi) się środkami. Patrz Informacje techniczne dla poszczególnych produktów!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia
Lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Wyposażenie pokoju dziecięcego, klon naturalny Szlifowanie drewna: papier 180 - 220 z późniejszym odpyleniem. Gruntowanie: 1 x 40 - 60 g/m² środka Proterra RESIT GE 17102. Suszenie: 30 - 60 min / 20 °C temperatury pokojowej i przy wystarczającej wymianie powietrza. Szlif polerujący: papier 400 z późniejszym odpyleniem. Ostateczne wykończenie przez naniesienie bawełnianą szmatką środka Proterra CERAFLUID GZ 1020-0001. Na koniec lekko i równomiernie wypolerować przy pomocy bawełnianej szmatki.

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.