Hesse Rozcieńczalnik czyszczący RV 1

Standardowy rozcieńczalnik czyszczący do czyszczenia przyrządów.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Czyszczenie urządzeń

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.869
LZO EU % 98,790001 %
Lepkość (+/- 15 %) 34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd nieistotny

Zalecenia dotyczące stosowania

Przygotowanie podłoża Brak
Wskazówki specjalne Nie nadaje się do rozcieńczania lakierów.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Przestrzegać wskazówek dotyczących zastosowania i obróbki produktu oraz stosowania środków ochrony indywidualnej!
Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.