Hesse Lakier barwny 2K reaktywny RSB 9628x(połysk)-(barwa)

Dwuskładnikowy, alkidowy reaktywny lakier barwny, niezawierający związków aromatycznych, szczególnie dobrze wypełniający, prawie całkowicie odporny na reakcję z biżuterią, odporny w kontakcie z PVC i szybkoschnący. Barwny lakier końcowy do wierzchnich warstw lakierowych z zamkniętymi porami.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Do stosowania przy wykańczaniu wnętrz oraz do powlekania mebli.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
Gęstość seria kg/l 0.956 - 1.157
LZO EU % 46,919998 %
Lepkość (+/- 15 %) 58 s / DIN 53211 - 4 mm
Seria NfA (udział związków nielotnych) % 36 - 55
Wygląd kryjący
Zawartość surowców odnawialnych % 0 - 2.1735
Liczba warstw (maks.) 2
Ilość na warstwę (min.) 120 g/m²
Ilość na warstwę (maks.) 150 g/m²
Łączna gramatura powłoki 300 g/m²
Stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 Utwardzacz RSR 90010
Stosunek składników mieszanki (wagowy) 100 : 7 Utwardzacz RSR 90010

Zalecenia dotyczące stosowania

Czas przydatności do użycia 4 h / 20 °C.
Dopuszczalny okres użytkowania 5 d / 20 °C
Suszenie 1 h / 20 °C
Możliwość układania w stos po > 30 min / 20 °C
Pełne utwardzenie 24 h / 20 °C
Przygotowanie podłoża Czyste, suche drewno, czysty, odpowiedni podkład foliowy lub odpowiedni wypełniacz pigmentowy. Wolne od oleju, tłuszczu, wosku i silikonów. Prawidłowo przeszlifowane a następnie odpylone.
Szlifowanie podłoża granulacja od - do 120 - 400
Szlifowanie międzywarstwowe (papierem o ziarnistość) od - do 280 - 320
Obróbka końcowa Możliwość ponownego lakierowania: po dobrym przeszlifowaniu, tym samym materiałem.
Uwagi o szlifowaniu Jakość i równomierność szlifowania drewna i szlifowania międzywarstwowego ma decydujące znaczenie dla wyglądu końcowej powierzchni. Po szlifowaniu powierzchnię prawidłowo odpylić.
Wydajność na cykl operacyjny 7 - 9 m²/l

Wydajność w dużym stopniu zależy od rodzaju aplikacji. Dane odnoszą się do jednego litra produktu nadającego się do obróbki, w razie potrzeby łącznie z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem.
Temperatura przechowywania 10 - 35 °C
Temperatura użycia 20 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia W przypadku zastosowania metody natryskowej: lepkość robocza: 22 - 24 s; w razie potrzeby możliwe jest dodanie maks. 15 % środka RSV 9993! Aby uniknąć opóźnień podczas suszenia ze względu na zwiększoną wilgotność powietrza, zalecamy dodanie RSV 9997 (zamiast zwykłego rozcieńczalnika) w ilości 10 % do mieszaniny lakieru z utwardzaczem.
Wskazówki specjalne Ze względu na ograniczoną odporność na działanie wody nie należy stosować na struktury z otwartymi porami stołów i blatów kuchennych! Malowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadającym rzeczywistym! Gruntowanie wstępne w zależności od wymagań dla gotowej powierzchni oraz od materiału nośnego jest możliwe przy zastosowaniu np. RSP 94520-9343. Tropikalne drewna o wysokiej zawartości dodatków należy najpierw zaizolować środkiem DG 4720-0001 lub DG 572-1. Przy powlekaniu bezpośrednim na wyczyszczonych lub przeszlifowanych foliach należy przeprowadzić lakierowanie próbne w celu sprawdzenia przyczepności! Klasa składowania wg niemieckiego rozporządzenia o bezpieczeństwie eksploatacji BetrSichV: Łatwopalny. Prosimy przestrzegać najnowszej karty charakterystyki!
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Lakiery reaktywne nie powinny być używane ani nie powinny schnąć w temperaturach materiału i pokojowej poniżej 18 °C i 40 % względnej wilgotności powietrza, a idealne wartości to: 20 - 25 °C, 50 - 65 % względnej wilgotności powietrza. Wartości odbiegające od powyższych skutkują problemami podczas suszenia lub utwardzania. W celu uniknięcia problemów z przyczepnością prosimy polakierowane lakierem reaktywnym powierzchnie przeszlifować na świeżo tuż przed lakierowaniem i w miarę możliwości natychmiast je polakierować. Ostateczna twardość powłoki lakierniczej zostaje osiągnięta przy prawidłowym przechowywaniu (przynajmniej 20 °C temperatury pokojowej) po tygodniu. Lakierowanie próbne należy przeprowadzić w warunkach odpowiadających rzeczywistym!

Metoda powlekania i dokładne parametry obróbki są zawsze dostosowywane do warunków aplikacji i suszenia i można je znaleźć w odpowiednich dla danego klienta instrukcjach techniki obróbki powierzchni (TDO).

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.