Hesse Koncentrat środka światłochronnego ZD 9505

  • bardzo skuteczny koncentrat chroniący przed działaniem światła, do jasnych gatunków drzewna
Koncentrat światłochronny do przezroczystych systemów akrylowych i alkidowych PUR.
Zapytanie o produkt Download karty technicznej
  • Opis
  • Zalecenia dotyczące stosowania
  • Przykładowy sposób postępowania
  • Karty charakterystyki / Certyfikaty

Obszar zastosowania

Znakomitą i bardzo skuteczną ochronę przed działaniem światła można uzyskać, dodając maksymalnie 4 % Koncentratu światłochronnego Hesse SUN-EX ZD 9501 (w odniesieniu do lakieru podstawowego) na jasnych gatunkach drewna, takich jak np. klon lub jesion, oraz na wielu przemysłowych i sztucznych fornirach.

Dane techniczne

Forma dostawy płynny
LZO EU % 82,5 %
Lepkość (+/- 15 %) 34 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd nieistotny

Zalecenia dotyczące stosowania

Przygotowanie podłoża Czyste i suche drewno podstawowy warunek dla prawidłowego lakierowania.
Temperatura przechowywania 16 - 25 °C
Wskazówki dotyczące sposobu użycia Koncentrat światłochronny ZD 9501 jest odpowiedni do następujących przezroczystych produktów Hesse PUR: DE 55x(połysk) / DE 4259x(połysk), DE 56x(połysk) / DE 4503x(połysk), DE 4877x(połysk), DE 48770-0, DG 572-1 / DG 4720-0001, DG 417 / DG 4717-0005, DG 434 / DG 4734, DG 416 / DG 4716-0002, DG 4716-0001, DG 4750, DG 468-3, DG 4760, DU 45229 i DU 44099.
Produkty Hesse nieujęte w tym wykazie należy sprawdzić. W tym celu proszę skontaktować się z naszą infolinią techniczną pod numerem +49 (0)02381 963846 lub wysyłając wiadomość na adres service@hesse-lignal.de.
Wskazówki specjalne Na ciemnych gatunkach drewna odradzamy używanie ze środkiem chroniącym przed działaniem światła Hesse ZD 9501.
Wskazówki ogólne dotyczące sposobu użycia Dodanie Koncentratu światłochronnego ZD 9501 nie gwarantuje stuprocentowej stabilności barwy i na niektórych ciemnych gatunkach drewna (np. w przypadku sztucznych fornirów) może powodować nieestetyczne odcienie. Wykonawca powłoki powinien przetestować rezultat we własnym zakresie! Na życzenie możemy w naszym centrum innowacji przeprowadzić sztuczne naświetlenie powierzchni wzorcowej dostarczonej przez klienta. Po zakończeniu naświetlania klient decyduje o dopuszczeniu planowanego lakierowania. W tym celu proszę skontaktować się z właściwym przedstawicielem handlowym.
Zasadniczo rezultat zależy od materiału nośnego, łącznej gramatury powłoki zastosowanego materiału lakierniczego, czynnika czasu w procesie lakierowania oraz od zastosowanych urządzeń aplikujących i środków szlifierskich. W razie potrzeby proszę wykonać lakierowanie próbne w warunkach odpowiadających rzeczywistym. Należy również przestrzegać Informacji technicznych oraz kart charakterystyk poszczególnych produktów. W razie potrzeby proszę skontaktować się z właściwym przedstawicielem handlowym firmy Hesse lub naszą Infolinią Techniczną, dzwoniąc na numer +49 (0)2381 963 846 lub wysyłając wiadomość na adres service@hesse-lignal.de.

Fronty szafek, klon naturalny, ultramat, otwarte pory
Szlif drewna: papierem o ziarnistości 150 - 180 (odpylanie)
Wybielanie: 1 x Hesse Wybielacz HWW 224 + 5 % Hesse Aktywator wybielający HWB 202
Suszenie: > 48 h / 20 °C
Wygładzanie: 1 x gąbka szlifierska, papierem o ziarnistości 150 - 180
Podkład: 1 x 100 - 150 g/m² Hesse FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT DE 48770-0 (dodatek Hesse SUN-EX ZD 9501 w ilości 4 %), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 20 - 25 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Suszenie pośrednie: > 2 h / 20 °C
Szlifowanie międzywarstwowe: papierem o ziarnistości 280 - 320 (odpylanie)
Lakierowanie końcowe: 1 x 100 - 150 g/m² Hesse FANTASTIC-CLEAR ULTRAMATT DE 48770-0 (dodatek Hesse SUN-EX ZD 9501 w ilości 4 %), stosunek składników mieszanki (objętościowy) 10 : 1 z Utwardzaczem PUR DR 4071, dodatek Rozcieńczalnika DV 4900 w ilości 20 - 25 % do mieszaniny lakier/utwardzacz
Możliwość pakowania: po minimum 16 h / 20 °C

Karty charakterystyki

Skontaktuj się z nami

Our technical information is continually adapted to keep up to date with the latest technology and statutory regulations. The latest version is always available online at www.hesse-lignal.de or talk to your local account manager. This information is for advice and is based on the best knowledge available and careful research in line with the current state of the art. This information cannot be held as legally binding. We also refer you to our terms and conditions of business. Safety data sheet is provided in accordance with EC regulation no. 1907/2006.